تاریخ: ۱۳۹۸/۵/۱

مجمع عمومی پتروشیمی نوری

مجمع عمومی شرکت پتروشیمی نوری با حضور ۹۴ درصدی سهامداران این شرکت تشکیل گردید.

شرکت در سال ۹۷ به میزان ۹۵ درصد ظرفیت اسمی خود، تولید داشته است. سه محصول اصلی و سودآور شرکت پارازایلن، ارتوزایلن و بنزن می­باشد.

در سال ۹۷ ، ۶ کاتالیست از ۸ کاتالیست مورد نیاز شرکت بومی سازی شده و افتتاح و بهره برداری واحد شیرین سازی  برش سبک دیگر اقدام مهم شرکت است.

در سال گذشته تعمیرات اساسی داشت و پس از ۱۲ سال تولید پارازایلن اورهال داشت. تولید و فروش شرکت بدون مشکل انجام می­گردد و تحریم ها اثر چندانی بر عملکرد شرکت نداشته است.

محصول برش سنگین که موجودی آن در صورت های مالی عدد قابل توجهی است، به احتمال بالا در سال جاری به فروش می­رود. در مورد گزارش سه ماهه و تسعیر ارز با نرخ ۹۵،۰۰۰ ریال اعتراضاتی صورت گرفت و ممکن است گزارش سه ماهه اصلاح شود و سود تسعیر افزایش یابد.

در مورد بند حسابرسی مشروط در مورد مطالبات ارزی از شرکت پتروشیمی جم گفته شد که قرارداد بین دو شرکت ارزی است و این مشکل در سال جدید ایجاد شده است. تکلیف گردید که این مشکل تا پایان شهریور ماه حل و فصل گردد.

در پایان به ازای هر سهم ۶۵۰۰ ریال تقسیم گردید.