تاریخ برگزاری مجمع : ۱۳۹۸/۴/۲۴

گزارش مجمع عمومی شرکت بیمه البرز

مجمع عمومی شرکت بیمه البرز با حضور ۸۷ درصد سهامداران این شرکت آغاز گردید. ابتدا گزارش هیات مدیره قرائت شد. سهم بازار این شرکت در بازار بیمه ۷ درصد است.

شرکت سرمایه گذاری گسترده ای در زمینه ساختمان انجام داده است به طوری که ۱۲ پروژه در حال انجام در شهرهای مختلف کشور دارد. این ساختمان ها دارای کاربری تجاری و اداری هستند.

ارزش روز پرتفوی قابل معامله در بورس شرکت در پایان سال ۹۷، حدودا ۵۹۵۰ میلیارد ریال و در روز تهیه گزارش مجمع به رقم ۸۶۲۰ میلیارد ریال رسیده است. ضمنا مازاد ارزش شناسایی نشده دارایی های ثابت مشهود ۸۵۰۰ میلیارد ریال می­باشد. در سال ۹۷ شرکت ۱۶۰ ریال سود ساخته است که نسبت به سال ۹۶ یازده درصد رشد داشته است. شرکت تا به امروز برنامه ای برای افزایش سرمایه ندارد.

گفتنی است، در این مجمع به ازای هر سهم ۱۲ تومان بین سهامداران توزیع شد که از هفته آینده می توانند نسبت به دریافت آن اقدام کنند. به اعضای هیات مدیره ۱۷ میلیون تومان پاداش تعلق گرفت و حق حضور اعضای غیررسمی ۲ میلیون تومان تعیین شد.

ارزش پرتفوی شرکت در حدود ۸۵۰ میلیارد تومان براورد شده است که ۳۸۰ میلیارد تومان نیز بهای تمام شده گزارش شده است به این ترتیب ۹۵ تومان ارزش افزوده به ازای هر سهم خواهد داشت. قیمت نماد شرکت بیمه البرز پیش از برگزاری مجمع ۱۹۸ تومان بوده است.

خلاصه ای از مجمع عمومی بیمه البرز در تاریخ ۹۸/۴/۲۴
سود انباشته به ازای هر سهم ۲۰۳ ریال
سود محقق به ازای هر سهم ۱۶۰ ریال
سود تقسیمی به ازای هر سهم ۱۲۰ ریال
درصد تقسسیم سود ۷۵ درصد