1398/5/2

مجمع عمومی عادی سالیانه «داروسازی پارس، دپارس» دوشنبه، ۳۱ تیر ماه با حضور ۸۴٫۶ درصد از سهامداران برگزار شد.

درآمد فروش محصولات ۳۸ درصد رشد به خود دید و به رقم ۱۷۰۶ میلیارد ریال رسید. از سوی دیگر، ۵۱۴ میلیارد ریال سایر درآمدهای عملیاتی ناشی از سرمایه گذاری ها شناسایی شد.

در مجمع، از برنامه های آتی این شرکت که قدمتی ۵۷ ساله دارد، رونمایی شد:

 • بهینه سازی و توسعه محصولات
 • توسعه بازارهای صادراتی: در خصوص بازارهای صادراتی گفته شد تا گیش از سال ۹۸، ۲درصد از فروش شرکت در اختیار صادرات بود و این در حالیست که امسال افزایش خواهد داشت. اما میزان آن ذکر نشد. به هر حال هیات مدیره بسیار خوشبین بودند.
 • راه اندازی خطوط جدید: ۲٫۵ هکتار زمین اندازه و مساحت شرکت بوده که تصمیم گرفته اند تا در قسمت های خالی، طرح توسعه راه اندازی کنند. اما در مورد انتقال کارخانه و یا تجدید ارزیابی زمین شرکت برنامه ای ندارند.
 • مهندسی فروش محصولات

علاوه بر این عنوان شد در فروش محصولات، انحصار ۱۵ درصدی بازار داخل را در دست دارد و ۷۵ درصد بازار آسپرین را نیز در اختیار گرفته است.

از نکات حائز اهمیت در مجمع شرکت می توان به نکات زیر اشاره کرد:

 • شرکت ۱۸ میلیارد تومان چک برگشتی از شرکت رسا داردکه گفته شده قابل پیگیری است و شرکت رسا، یک ملک در فرمانیه و یک کارخانه لبنی جهت ضمانت به عنوان وثیقه قرار داده است.
 • افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی که قرار بود شرکت داشته باشد به دلیل تغییر ترکیب اعضای هیات مدیره به تعویق افتاده و قرار است تا دو ماه آینده به وقوع بپیوندد.
 • شرکت در سال جاری محصولات جدیدی به بازار عرضه خواهد کرد. در برخی کالاها همچون آسپرین انحصاری و در مورد زفکسین رقیب دارد. وزارت بهداشت فعلا مجوز صادرات به شرکت های بورسی نمی دهد زیرا الویت با فروش در بازار داخل است اما در صورتیکه مجوز گرفته شود، کشورهای همسایه همچون افغانستان و عراق، مقصد اصلی خواهند بود و به دلیل ارزان بودن دارو در داخل، تقاضای صادراتی وجود دارد. به هر حال شرکت عنوان کرده با بازارهای جهانی قراردادهایی منعقد شده که جزئیات آن بازگو نشد.
 • به ۷۰ درصد مواد اولیه ارز ۴۲۰۰ تعلق می گیرد. در مورد محصولات جامدات ۳۰ درصد بهای تمام شده API یا ماده موثره می باشد که ۴۰ تا ۵۰ درصد قیمت تمام شده آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی می باشد.در خصوص مواد اولیه گفته شد، مشکلی از بابت تامین آن ندارند و مواد اولیه برای سال اینده موجود است.
 • هیات مدیره شرکت اذعان داشت تا قرار است، فروش سال ۹۸ به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برسد. این در حالی است که در تاریخ تهیه این گزارش براورد تیم تحلیلی شرکت سبدگردان سرآمد بازار در حدود ۲۷۰ میلیارد تومان می باشد. و کاهش هزینه های مالی را در پیش خواهند داشت.
 • در مورد فروش داروسازی امین، یکی از زیر مجموعه های داروسازی پارس، ارزشگذاری ان در دست تیپیکو است. که در صورت عرضه بلوک آن می توان نسبت به خرید سهام شرکت های پرپتانسیل همچون تیپیکو، یا اکسیر تصمیم گرفت.
 • بدهی هایی از شرکت داروسازی فارابی برای وجود دارد که شرکت فارابی پیگیر طلب خود از شرکت رسا است و پس از ان بدهی خود را به دپارس پرداخت خواهد کرد.

در راستای تهاتر تسهیلات بانکی شرکت داروسازی پارس، مبلغ ۸٫۷ میلیارد تومان شامل اقساط پرداختی بعد از تاریخ تهاتر و سود و کارمزد آتی تسهیلات مربوطه، به حساب طلب از بانک توسعه تعاون منظور و پیگیری جهت استرداد آن می باشد که شرکت اذعان داشت تا ۲ ماه آتی محقق خواهد شد.