تاریخ مجمع: ۱۳۹۸/۴/۲۹

مجمع شرکت هلدینگ داروپخش

در این مجمع بیان شد که شرکت قصد انحلال شرکت گسترش بازرگانی داروپخش را دارد که از این بابت ۲۶ میلیارد تومان  ذخیره در صورت‌های مالی شناسایی شده است در حالی که این شرکت ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی به گروه دارد.

بنا به اظهارات هیئت مدیره وضعیت ساختمان شرکت واقع در بخارست تا پایان سال کاملا مشخص می‌شود.

مدیرعامل تیپیکو جناب آقای فرهت نوید چهار عرضه اولیه را دادند. شرکت پخش هجرت قبل از مردادماه، توزیع داروپخش در مردادماه و شرکت‌های کلر پارس و توفیق دارو نیز در شهریور عرضه می‌شوند.

تیپیکو قصد انتقال شرکت‌های قاضی دارو و شیرین دارو به بازارهای اول و دوم را دارد.

در پایان وپخش ۳۱۸ تومان به ازای هر سهم سود تقسیم کرد. وپخش همزمان با برگزاری مجمع زیر مجموعه ها، با اقبال خرید از سوی سهامداران همراه شده است.

در جدول زیر نگاهی می اندازیم به خالص ارزش دارایی هلدینگ داروپخش (وپخش):  این شرکت در ۶۲% خالص ارزش دارایی خود معامله می شود.