مدیران شرکت

هادی کیهان زاده

سمت : مدیر سرمایه گذاری

تحصیلات :  کارشناسی ارشد مدیرت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه تهران

مدارک حرفه ای : اصول بازار سرمایه – معامله گری اوراق تامین مالی – معامله گری مشتقه – معامله گری کالا – معامله گری انرژی

رضا نیازی

سمت : مدیر صندوق در سهام ،مشاور پذیرش ، تحلیل گر ، مشاور عرضه

تحصیلات : کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان ، کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران

مدارک حرفه ای : اصول بازار سرمایه – کارشناسی عرضه و پذیرش – معامله گری اوراق تأمین مالی – معامله گری بورس انرژی – معامله گری بازار آتی – تحلیل گری بازار سرمایه – مدیریت سبد اوراق بهادار