در بازارسرمایه سهام شرکت ها که نشانگر مالکیت دارنده آن در شرکت است، داد و ستد می شود .بازار سرمایه از نظر مرحله عرضه اوراق بهادار، خود به دو دسته بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم می شود. بازار اولیه بازاری است که در آن سهام یک شرکت برای اولین بار در آن عرضه و منتشر می شود که عایدی حاصل از این عرضه یکی از شیوه های تامین مالی به سهامداران به شمار می رود. با اتمام عرضه اولیه شرکت در بازار اولیه، معاملات آتی سهامدر بازار ثانویه صورت می پذیرد.

شرکتها به منظور بهره¬گرفتن از مزایای حضور در بازار سرمایه (از جمله معافیت مالیاتی، سهولت تامین مالی و …) اقدام به درخواست پذیرش در بازار سرمایه می¬کنند، به این ترتیب سهام شرکت بعد از تطابق با دستورالعمل مربوطه و پذیرش در بورس یا فرابورس، قابلیت معامله در بازار سرمایه پیدا خواهد کرد. مشاور پذیرش رابط میان ناشر و بورس-ها می باشد که امور مربوط به پذیرش شرکتها دربازار سرمایه و متعاقبا عرضه آن را انجام می دهد.

شرکت سبدگردان سرآمد مفتخر است با تکیه بر تجربیات موفق همکاران خود در این زمینه، راهنمای شرکتهای متقاضی در این حوزه باشد؛ از جمله خدمات ما عبارت است از :

 • مشاوره و پذیرش شرکتها در بورس یا فرابورس
 • مشاوره و پذیرش انواع کالا در بورس کالا
 • افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام
 • پذیره نویسی عمومی اولیه سهام شرکتهای تازه تاسیس
 • پذیره نویسی اوراق بدهی شامل اوراق مشارکت، گواهی سپرده خاص، انواع صکوک، و دیگر اوراق بهادار

برخی از مهمترین مزایای پذیرش در بازار سرمایه عبارتند از :

 1. سهولت تأمین مالی شرکت ها از بورس و بانکها
 2. افزایش نقدشوندگی سهام و کاهش هزینه سرمایه
 3. برخورداری از مشوق های دولت و بورس مانند معافیت مالیاتی (۱۰درصد)
 4. تعیین قیمت منصفانه سهام و سایر اوراق بهادار شرکت
 5. سهولت در تغییر ترکیب سهامداران و نقل و انتقال
 6. افزایش اعتبار داخلی و بین المللی
 7. تسهیل وثیقه گذاری سهام توسط سهامداران
 8. بهبود ساختار مالی و اقتصادی

مشاور عرضه و پذیرش

رضا نیازی

عنوان : مشاور

عرضه و پذیرش