• صندوق سرمایه گذاری نقش جهان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۰ تحت شماره ۱۰۷۸۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ شروع به فعالیت نموده است و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ به شماره ۳۰۵۳۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها در تهران به ثبت رسیده است و طبق نامه شماره ۱۲۱/۷۴۵۷۸مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ بلامانع است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری می‌نماید.

  • صندوق درآمد ثابت سرآمد

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد در اندازه بزرگ و با تقسیم سود دور ه ای است .

مدیر این صندوق شرکت سبد سرآمد بازار و مدیر ثبت آن را بانک شهر است . دیگر ارکان این صندوق را موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با سمت متولی و موسسه حسابرسی با سمت متولی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به عنوان حسابرس ، تشکیل می دهند.
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد در تاریخ   ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به شماره ۴۱۱۳۱  و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱  نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است .
هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنهابه خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،  بهره گیری  از صرفه جوئی های ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد .
بر اساس مجوز مذکور صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد مجاز خواهد بود ؛  از تاریخ  ۱۲/  ۰۲  /۱۳۹۶ به عنوان یک نهاد مالی ( صندوق سرمایه گذاری ) در چهارچوب اساسنامه ی مصوب خود و با رعایت قوانین  و مقررات مربوطه تحت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به فعالیت خود ادامه دهد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر به  وبسایت رسمی این صندوق به آدرس   www.saramadfixedfund.com  مراجعه فرمایید  .