این نوع از صندوق هاحداقل ۷۰%از دارایی های خود را در سهام سرمایه گذاری می کنند.۳۰%باقیماندهنیز به اختیار مدیر صندوق در سهام ، اوراق مشارکت ، سپرده بانکی و یا سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می شود.این کار باعث می شود که ریسک این نوع صندوق ها نسبت به صندوق های بادرآمد ثابت بیشتر شود.به دلیل اینکه بخش زیادی از دارایی های این نوع صندوق در بورس سرمایه گذاری می شود،در نتیجه این نوع از صندوق ها حداقل سود تضمین شده ندارند.این صندوق ها بیشتر مناسب افرادی هستند که قصد سرمایه گذاری در بورس را دارند،اما فرصت و یا اطلاعات کافی برای اینکار را ندارند.با سرمایه گذاری در این نوع صندوق ها سرمایه شما توسط یک تیم تحلیلی با مدیریت حرفه ای و آشنا به مسائل مالی و سرمایه گذاری،در بورس سرمایه گذاری می شود.به همین دلیل ریسک بیشتری نیز دارند.اما از طرف دیگر این قابلیت را دارند که نسبت به صندوق های سرمایه گذاری با درامد ثابت،بازدهی بیشتری را نصیب سرمایه گذاران بکنند.مثلا در مواقعی که وضعیت بورس مناسب است،میزان بازدهی و سودآوری این صندوق ها نسبت به صندوق های با درامد ثابت قابل مقایسه نیست.

صندوق سرمایه گذاری نقش جهان  تحت مدیریت شرکت سبدگردان سرآمد بازار که در زمره ۱۰ صندوق برتر سرمایه گذاری بازار بورس اوراق بهادار میباشد .بازدهی موفق این صندوق در جدول ذیل نمایش داده شده است.

نام صندوق  %بازدهی سه  ماه %بازدهی شش ماه %بازده یکسال
صندوق سرمایه گذاری نقش جهان ۳۸٫۷۸ ۶۰٫۶۱ ۱۵۱٫۳۵
شاخص کل ۳۳ ۵۴ ۱۲۴
مشخصات صندوق سرمایه گذار نقش جهان
مدیر صندوق                                                            سبدگردان سرآمد بازار
متولی صندوق                                                  شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس                                                      موسسه حسابرسی هدف همکاران
خالص ارزش دارایی                                                           ۲۷۸,۷۳۲,۶۵۷,۱۹۰  ریال

صندوق سرمایه گذاری نقش جهان که زیر نظر سازمان بورس اوراق بهادار فعالیت می نماید،  با خالص ارزش دارایی بیش از ۲۷۵ میلیارد ریال در بین ۱۰ صندوق برتر بورس اوراق بهادار از منظر کسب بیشترین بازده می باشد. بر این اساس با توجه به چشم انداز مثبت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار این مجموعه پیشنهاد سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری نقش جهان را پیشنهاد می دهد .