مفهوم سبدگردانی اختصاصی به این معناست که برای هر فردی متناسب با ویژگی های فردی وی سرمایه گذاری انجام می شود. در فرآیند سبدگردانی، فرد خبره در امر سرمایه گذاری؛ بر اساس خصوصیات، سطح ریسک پذیری و سرمایه هر سرمایه گذار، سبدی مناسب او تشکیل داده و به صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت می کند. همچنین، با توجه به تغییر عوامل اثرگذار بر محیط سرمایه گذاری نظیر شرایط اقتصادی-سیاسی و متغیرهای مهمی مانند نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بیکاری و قیمت ارز، چشمانداز صنعت، محیط فعالیت هر بنگاه اقتصادی، قیمت کالاها در بورس های مختلف کالایی و سنجش وضعیت عملکرد شرکتها با بررسی و تحلیل صورتهای مالی شرکتها و عوامل تأثیرگذار دیگر، تصمیمات لازم در جهت رسیدن به اهداف سبد و افزایش ارزش آن از طرف مدیر اتخاذ می شود. سبدگردان فعالیت خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار را در قالب کد معاملاتی مختص صاحب سبد و از طریق شرکت های کارگزاری انجام میدهد. علاوه بر سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت سبدگردانی، همواره یک مؤسسه حسابرسی مورد اعتماد بورس به عنوان امین، بر فعالیتهای سبدگردانی و تطبیق آن با قوانین مربوطه نظارت دارد.

مزیت سبد

فواید سبدگردانی چیست؟

  • به کارگیری اصول و روشهای نوین علمی مدیریت دارایی،
  • استفاده از تخصص و دانش نیروی با تجربه در حوزه سرمایه گذاری،
  • مدیریت متناسب با ریسکپذیری هر سرمایهگذار و درجه نقدشوندگی،
  • قابلیت اطمینان بالا از عدم سوء مدیریت وجوه با وجودارکان نظارتی.

نوع اوراق بهادار یا دارایی های سرمایه ای که سبدگردان در صورت صرفه و صلاح مشتریان و تطابق با اهداف، اصول و محدودیتهای مربوط به هر مشتری، در سبدهای اختصاصی تحت مدیریت قرار خواهد داد:
–کلیه اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس،
–اوراق مشارکت، اوراق صکوک، اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار دارای مجوز انتشار از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار،
–گواهی های سپرده منتشره توسط بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

  • کارمزد مبتنی بر عملکرد و کارمزد ثابت سالانه، به شرح زیر تعیین می گردد:

الف) کارمزد مبتنی بر دارایی‌های سبد، روزانه برابر مجموع موارد زیر می‌باشد:

الف-۱)  ۳/۵ درصد از ارزش سهام موجود در سبداختصاصی سرمایه‌گذار پس از کسر بدهی­ های مربوط به سبد اختصاصی به قیمت‌های پایانی همان روز.

الف-۲)  ۱۰ درصد از تفاوت بین سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری و گواهی‌های سپردۀ بانکی از نرخ معمول جاری در نظام بانکی ایران برای همان نوع سپرده، نسبت به مانده سپرده‌های بانکی سبد اختصاصی در پایان آن روز.

الف-۳)  ۱/۵ درصد از ارزش سایر اوراق بهادار سبداختصاصی به قیمت‌های پایانی همان روز.

ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد سبدگردان به شرح زیر تعیین می­گردد:

طبقه بازدهی سبد اختصاصی سالیانه(MWRR) سهم کارمزد سبدگردان
یک بازدهی سبد از صفر تا ۱۵ درصد ۰
دو بازدهی سبد نسبت به مازاد طبقه یک، از ۱۵درصد تا ۲۵ درصد ۱۵ درصد بازده طبقه دو
سه بازدهی سبد نسبت به مازاد طبقه دو، از ۲۵ درصد تا ۳۵ درصد ۲۵ درصد بازده طبقه سه
چهار بازدهی سبد نسبت به مازاد طبقه سه، از ۳۵ درصد به بالا ۳۰ درصد بازده طبقه چهار

 

در فرایند تشکیل سبد اختصاصی برای افراد سرمایه گذار ،سنجش ریسک یکی از عوامل بسیار مهم جهت تصمیم گیری مدیران سبدگردان می باشد .در نتیجه قبل از هر گونه مشاوره و سرمایه گذری در سبد های اختصاصی سرمایه گذاران میبایست فرم تحلیل سنجش ریسک پذیری را تکمیل و در اختیار مشاوران سبدگردانی گذارند.از این رو فرم ذیل جهت آشنایی سرمایه گذاران محترم تعبیه شده است.

برای دریافت فرم تحلیل ریسک لطفاً وارد لینک ذیل شوید

فرم تحلیل ریسک مشتریان حقوقی

فرم تحلیل ریسک مشتریان حقیقی